Varnostno obmocje

Obstaja veliko krajev, kjer obstaja veliko nevarnosti za življenje in zdravje ljudi. Na videz varna mesta, ki pridejo v svoje mesto, prikrajšana za takšne varnostne sisteme, lahko predstavljajo nevarnost za prebivalstvo.

Taka nevarnost so zagotovo bencinske črpalke, tehnična plinska skladišča, druga prodajna mesta in dela pirotehničnih materialov, da ne omenjamo vojaških objektov, ki so zelo pogosto v njihovih mestih.Vsaka od teh institucij, tiste v bližnjih mestih, je merljiva stopnja tveganja za mestne ljudi, čeprav je en sistem indiciran za normalno delovanje splošnega prebivalstva. Da bi zmanjšali tveganje, ustrezne službe sprejmejo posebne ukrepe za povečanje ravni varnosti v teh krajih.Zaščito takih prostorov urejajo posebne določbe, ki veljajo tudi v obdobju investicije pod tovarno, ki povzroča nevarnost v času in v času njene življenjske dobe. Tukaj imajo zelo pomembne zdravstvene in varnostne predpise, ki jih je treba uporabiti tako za zaposlene kot tudi za moške, ki jim služijo "velika" podjetja.V zadnjem pomenu zaslužijo posebno pozornost bencinske črpalke, ki so napisane v regiji skoraj vseh strank. Na postajah se pridobiva veliko vnetljivega goriva, ki lahko zaradi požara povzroči nevarno eksplozijo. Zato je pomembno, da se v varnostnem sistemu vzpostavijo eksplozijsko ogrožena območja. V teh prostorih se vežejo zaostreni varnostni režimi. Vzemite službo odprtega ognja. Pri servisiranju bencinske črpalke je treba posebno pozornost nameniti požarnim predpisom, saj lahko tudi najmanjša nesreča povzroči eksplozijo, ki ogroža zdravje in je veliko ljudi.