Taksi za blagajno

Poljske kuhinje pripravljajo v skupine na mesne jedi. Tako je od znotraj, na katerem pripravljamo govedino, svinjino in perutnino, odvisno, ali bo na¹ obrok uspeh ali neuspeh.

pranjeMeso je treba oprati tik pred pripravo. Ne moremo se spomniti, èe jih bomo dali v hladilnik, ker med pranjem preva¾amo nevarne bakterije na njegovo velikost, kar lahko pospe¹i proces razgradnje. Po pranju mesa moramo roke temeljito umiti. Podobno je treba spomniti na higieno pri uspehu vseh predmetov (no¾i, rezalne deske, s katerimi je bilo surovo meso v stiku.

Rezanje in prina¹anjeMeso se vedno prere¾e po vlaknih. Zahvaljujoè temu, potem ko bo konèano, bo svetlo in prijetno. Za rezanje mesa moramo vedno uporabiti oster no¾. Dober sistem je vsakr¹no ostrenje in izpiranje. Zahvaljujoè temu, ko¹èki, ki jih obre¾emo, ne bodo grde. To je zadnji pomemben, ¹e posebej zato, ker sok raztrga robaste robove, tako da meso izgubi soènost in vonj.

Najbolj¹i okus je meso, ki je bilo marinirano. Marinado lahko pripravite iz èesna, oljènega olja, ro¾marina ali novih zeli¹è in zaèimb. Da bi marinada vpila, jo je vredno razèlenjevati prej. Nenadomestljivo je potem najti drobilnik za telo. Zahvaljujoè temu bo meso bolje absorbiralo marinado, ki smo jo izdelali, in bo popolnej¹a.

Toplotna obdelavaMarinirano meso se lahko ocvrti, peèe ali du¹i. Pra¾enje in zadu¹itev, je treba spomniti, da bomo mlaj¹i ogenj zadnje pisali, natanèneje. Meso se proizvaja v skupini beljakovin in ma¹èob, zaradi èesar preveè moèna in velika temperatura povzroèi, da ostane dosledna in lièena. Po peèenju na globlji temperaturi se bo v ustih topilo. Pri peèenju je vredno zagotoviti, da se meso vsakokrat zalije z ma¹èobo. Zahvaljujoè temu bo pustil svojo soènost in dopolnitev.