Solata s 3 papriko

Sve¾e, soène solate so neloèljiv element mnogih domaèih in ne le poljskih jedi. Pomembno je, da jih dose¾emo praktièno iz vsake zelenjave, povezane z neznanci v normalnih delih in pravilno zaèinjene. Niè èudnega, da si ne moremo predstavljati vsakodnevnih drugih jedi brez okusne solate, ki ne samo, da obogati okus tradicionalnega mesa s krompirjem, ampak je tudi resnièna vitaminska bomba, potrebna za ohranjanje na¹ega telesa v pravi obliki.

Domaèe solatePripravljene solate se lahko uporabljajo v trgovini, estetsko vstavljene v plastiène posode in popolnoma zaèinjene. V ¹tevilnih primerih pa je veliko okusa neodvisno sestavljen iz surovega ¾eleza in resnièno pomanjkanje le-teh je potreba po zmletju vseh zelenjave na ribe¾u ali èrnini pri razrezu. To je zato, ker bo elektrièni drobilnik zelenjave prispeval v vsakem domu. Ta neopazna naprava, velikosti kotlièka ali lonca, se prilega v vsako kuhinjo. Okra¹ena je v priroènem zabojniku, v katerega postavimo olupljeno zelenjavo ali pa jo nare¾emo na manj¹e ko¹èke. Drobilnik pa mora obdr¾ati celo dobro zeleno ali rdeèo krmo.

Farin ManDr Farin Man - Učinkovita rešitev za hitro gorenje maščobe.

Elektrièna drobilnica zelenjaveTak¹en drobilnik je oblika, kako narediti okusno aromatièno solato v samo nekaj sekundah. Vse kar moramo storiti je, da v me¹anico vr¾emo korenje, èebulo, zelje ali katero koli drugo zelenjavo, ki jo ¾elimo, in vklopimo stroj, po nekaj trenutkih pa lahko vzamemo celo posodo s sesekljano zelenjavo. In potem vse brez brisanja prstov in nohtov na ribe ali brizganja zelenjavnih sokov po kuhinji - estetsko, hitro in natanèno. Tak¹en drobilec bo zagotovo koristen za vsako gospodinjo, ki sanja o svojih stanovalcih z apetitom u¾ivanja sve¾ih solat, in ki ni vsak dan izbrana z odvzemom ribanje zelenjave za solato na Rendi. To je jed, ki postavlja na¹ èas skupaj in peèe vas nazadnje, da jeste veè in veè surove, sve¾e narezane zelenjave!