Lase pade ven

Moja neèakinja se ¹e posebej rad igra z lasmi, lahko jo damo na ko¾o in jo razma¾emo ter jo obleèemo. Tako je vpletena, da lahko, da bi vse izgledalo popolno, lahko uredi eno pletenico veè kot ducat krat, vsakiè z njo opremi naprave za su¹enje las ali vstavi sponke za lase. Najbolj dragi ¹oli, ki se ukvarja z njimi. Njena kreacija, Princess Joker, je tudi zabavna in zahteva popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z nekaj pletenicami, ki so jih namestili na trakove. Potem je to lepo dekle reklo ne, ne, in spet ne. Pravzaprav bom èakal tam in zaèel. Petin¹tirideset minut upravljanja in modeliranja. Izgledala je èudovito kot prava kraljica. ©ele ko so gostje z aristokrati ponovno hitro premislili. Ne ustvarja s sedanjostjo, da je na zaèetku seznanjanja za izvedbo ¾e minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem jeziku je zvenelo malo bolj "nieeee, jaz samo ne ¾elim, v tem, kar se ne spomnim aristokrata, najveè ji daje." Izumila je novo prièesko, privezala lase v obliki ohlapne koke. Ker seveda, kot smo rekli zgoraj, ¾e imamo prehod pri ustvarjanju njenih las, tokrat je ¹lo zelo gladko. Njena mama je bila na drugi strani in v nekaj minutah bila vse.

Psorilax

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta