Krakovska blagajna

Vsak podjetnik v bližnjem imenu blagajn se vsak dan spopada z različnimi težavami, ki jih lahko ustvarijo tudi naprave. Kot vsa elektronska oprema tudi blagajne niso neodvisne od svojih prednosti in se včasih pokvarijo. Vsi lastniki podjetij ne vedo, da bi morali imeti v nekem elementu, v katerem se evidence izvajajo s pomočjo blagajne, drugo takšno napravo - samo v primeru okvare glavne.

Vivese Senso Duo Oil

Če ne bo rezervne blagajne Elzab med nadaljnjo prodajo blaga ali pomoči, lahko davčni urad naloži denarne kazni, ker bo to preprečilo razpad prodajnega seznama na glavni napravi. Dokumenti, ki se vodijo skupaj z blagajno, morajo vsebovati knjižico o storitvah blagajne. Pri tem niso samo vnesena kakršna koli popravila naprave, temveč prejmejo tudi podatke o fiskalizaciji blagajne ali izmenjavi njenega pomnilnika. Na delovnem mestu mora biti vključena tudi enotna številka, ki jo je dal davčni urad, ime podjetja in naslov prostorov, kjer se uporablja blagajna. Vsi ti nasveti so zavezujoči za uspešnost davčnih revizij. Kakršne koli novice v ozaveščenosti o blagajni, medtem ko njeno popravilo upošteva naloge specializirane službe, s katero bi moral imeti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisano pogodbo. Še več - o vsaki spremembi blagajne obvestite davčno blagajno. Prodaja blagajn bi morala potekati v neprekinjeni šoli, in če je spomin na blagajni poln, morate svoje mnenje izmenjati za zadnjo, ko ste prebrali spomin. Odčitavanje pomnilnika davčne blagajne lahko - kot sprememba - izvede samo pooblaščen subjekt. Poleg tega je treba to operacijo izvesti v prisotnosti zaposlenega v davčnem uradu. Ustrezen protokol je sestavljen iz branja pomnilnika fiskalne blagajne, katerega kopija prispe do davčnega urada, novega pa podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj s poznejšimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegov minus lahko uradu naloži kazen.