Horizontalni rezalnik

Rezalnik zelenjave je izredno pomembna ponudba v gostinskih trgovinah. Vsakodnevno rezanje veèkilogramskih kolièin razliènih vrst zelenjadnic v roèno naroèilo bistveno poveèa izdatke knjige in pred zaèetkom restavracije podalj¹a pripravo objektov ali èas za pripravo obroka za skupne prehrane, kot so ¹ole, domovi za ostarele ali bolni¹nice.

Nakup rezalnika za zelenjavo postane potem odlièna izbira, ki bo tudi rezalnik sadja.Ne glede na naravo gostinskega obrata, je vredno izbrati drobilnik za profesionalno uporabo. Predstavlja se z zelo nevarno uèinkovitostjo (do 300 kg / h in obliko, ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter je zgrajena iz prave oblike materialov, podatkov za stik z ¾ivili. V skupini primerov je naprava pripravljena iz zanesljivega nerjaveèega jekla in ima magnetni varnostni sistem in motorno zavoro, ki zagotavlja varno servisno slu¾bo. Izbiramo lahko tudi iz 230V ali ti moèi ali 400 V glede na elektrièno napeljavo v va¹em obmoèju.Elektrièni zelenjavni rezalnik ima veliko razliènih, enostavno zamenljivih plo¹è, ki dajejo zelenjavi in sadju lahko obliko èipsa, rezine ali kocke, kot tudi posebno predjed za pripravo pomfrita. Loèeno serijo polmeseca uporabljamo za rezanje zelenjave zelje in zelene, preostala dolga postre¾ba pa je namenjena dolgi zelenjavi. Na neki toèki lahko po potrebi izberemo tudi druge dodatke.Posode se ne sme uporabljati za konce, za katere ni doloèena, kot je rezanje sira.Pri nakupu pridelovalca zelenjave ne pozabite, da ni enake naprave, ampak vedno tehta pribli¾no 30 kilogramov. Na trgu boste na¹li veliko izbiro mnenj in modelov, tako da izbira prave jedi ne bo povzroèila veliko te¾av.