Eksplozijsko ogro eno obmoeje

V prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plinov, meglic ali vnetljivih hlapov, moramo uporabiti ventilatorje, ki so za¹èiteni pred eksplozijami, katerih kakovost potrjuje ne le ugled proizvajalca, temveè tudi oznaka EX. Ta simbol oznaèuje tako imenovano vrsto eksplozijske za¹èite protieksplozijsko. Kro¾nik s to oznako izpolnjuje vsa pravila direktive ATEX, vendar je skladnost z resnicami, ki so zapisane v njej, zdaj zahteva za proizvajalce te vrste opreme. Projektant sesalne naprave je odgovoren za oznaèevanje eksplozijsko ogro¾ene cone in izbiro opreme, ki ustreza prostoru, tako v smislu pisnega dela kot tudi velikosti.

Prostero

Vsaka prodajalna brez kakr¹negakoli razloga za svojo dejavnost mora biti opremljena ne le v najatraktivnej¹i obliki opreme, ki je potrebna za sistematièno delo, temveè tudi ustrezno izbrane ekstrakcijske naprave, ki bodo skrbele za zaupanje in zdravje zaposlenih. Seveda so industrijski ventilatorji zasnovani za tovrstne stavbe, za katere je znaèilna visoka kakovost in trajnost uporabljenih tem.

Druge naèine lahko naletimo na univerzalne industrijske in radialne ventilatorje, kot tudi na stroje za profesionalno uporabo, v zadnjih primerih tudi za vgradnjo v kuhinjske nape in druge vrste opreme z oznako "EX" za stavbe, ki ¾ivijo v nevarnosti onesna¾enosti zraka. gorljivih plinov. Ponudba vkljuèuje tudi mobilne in mobilne ostru¾ke ter izvleèke vakuumskih postaj.

Druga vrsta so aksialni stenski in vodni ventilatorji ter modeli, ki se vgradijo na streho stavbe. Za stroje je znaèilna velika uporabnost in kakovost elementov, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi.

Veèji sistemi izmenjave zraka v komercialnih, industrijskih, storitvenih, gastronomskih in tujih proizvodih obsegajo obdelavo prezraèevalnih enot, ki so med drugim prilagojene, vla¾nost in stopnjo onesna¾enosti zraka, ki izhaja iz prostorov.