Czerna pomemben samostan in njegove redkosti

Samostan pomirjenih karmelikov v Czerni danes sodi med bolj hladne užitke, ki naj bi nas očarali Jura Krakowsko-Częstochowska. V rodovnikih sedemnajstega stoletja se je dvigal kot surov samostan in njegova ustanoviteljica, zgodovinska Agnieszka Firlejowa iz Tęczyńskega, vojvodstva Krakova. Samostan v Czerni, zgrajen iz motivov iz 17. stoletja, je z bliskavico očaral s svojo zasebno lokacijo. Starodrzewy, jurske bazene tudi izvirajo - ta sklop bi lahko uporabil, da bi zunaj samostana in cerkve lahko obstajali verbisti. Njihovi spominki so do danes javni. V devetnajstem stoletju bodo karmeli iz Czerne opustili askezo in njihov samostan je zrasel kot pomembno romarsko središče. Pozorni, medtem ko popotniki, ki se bodo znali sprijazniti s sedanjo okolico, izvajajo svečane spodbude. Viri plus konec puščav, samostanskih zgradb in cerkve, v kateri ima veliko dojemanja razkrivanja revij, težav in okraskov iz minerala Dębnik - to so spodbude za obisk trenutne lege. Za najbolj natančne posesti na tej lokaciji je slika Gospe od Škapule in Černivske kalvarije, ki so preživeli leta 1986–1988. Zaradi jurskega območja samostan v Czerni ostaja privlačen pas. Letnicy, ki med posmehovanjem v vaseh Krzeszowice nato pogleda habitat, brez težav ne bo obžaloval.