Ciklonski separator iz vedra

Pri pridobivanju industrijskih zbiralnikov prahu je treba vedeti, da obstaja veè naèinov zbiranja prahu. Prva vrsta gospodarskih zbirateljev prahu je naselitvena komora. So trenutni zbiralci pra¹nih delcev. Delci prahu, ki pridejo v prostor takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, vstopijo v posamezno dno zbiralnika prahu in preèi¹èeni plin, ki je manj¹i, se zlahka odvaja iz vrha takega zbiralnika prahu. Pomembna prednost tovrstnih zbiralnikov prahu je mo¾nost prahu iz vroèega prahu.

ReAction

Druga vrsta gospodarskih zbiralnikov prahu so inercijski zbiralniki. Predstavljajo se v dejstvu, da so tak¹ne naprave priljubljene pri delovanju in predstavljajo precej poenostavljeno konstrukcijo. Vedno morate imeti, da njihova uèinkovitost ni ¹iroka. Ker ne delujejo v ¹ir¹ih proizvodnih obratih.Zbiralniki filtrov so razliènih vrst. Filtrirajte zbiralnike prahu v tej raztopini, da kontaminirani alkohol izvedete z ustreznimi materiali. Na ta naèin se onesna¾evala izgubijo na tkanini in preèisti plin. Za tak¹ne zbiralnike prahu je znaèilna velika uèinkovitost. Zato se zberejo v veè proizvodnih trgovinah.Zanimivo je, da je industrijska ekstrakcija prahu uporabna v vseh delavnicah, v katerih se oddaja onesna¾enost zraka. Omeniti pa je treba, da tak¹ni industrijski zbiralniki prahu predstavljajo veliko morja, zato je treba na¹ zbiralnik prahu prilagoditi slogu dela, ki je vgrajen v interesu. Oglejmo si dobre parametre tak¹nih zbiralnikov prahu, da bi se konèno lahko pravilno odloèili, o èemer se moramo odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu se razlikujejo predvsem z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so s stabilnostjo nekoliko dra¾ji, veliko koristni. Pomembno je podjetje industrijskih zbiralcev prahu. Koristiti je treba izku¹ene dru¾be, kaj so pozitivna mnenja. V dana¹njem svetu zagotovo ne bomo propadli na industrijskem zbiralcu prahu, ki smo ga kupili.